Kortlægning af et fjernvarmeværks forsyningsnet har den fordel, at man herefter ved hvor ledningerne er, når man skal finde dem og - nok så vigtigt - når man skal sikre, at man ikke pludselig "finder dem" ved andre aktørers jordarbejde dér, hvor ledningerne ligger.

Men ledningsregistrering på baggrund af landmåling er også det bedste grundlag for tilvejebringelse af en digital datamodel, som mange fjernvarmeforsyninger bruger til drift og administration af ledningsnettet. 

Vi løser alle typer opgaver – store samt små – hurtigt og smidigt. I forbindelse med påvisning af eksisterende ledninger og komponenter rykker vi hurtigt ud - senest om morgenen efter vi er blevet tilkaldt.

Geopoint benytter moderne udstyr og specialudviklede programmer for at opnå de bedste resultater, til konkurrencedygtige priser.  

Geopoint skræddersyr den løsning, der passer netop til jeres behov og ønsker. Vi kan f.eks. hjælpe med:

 • Opmåling af eksisterende ledningsnet og nyanlæg ved udvidelse.
 • Udarbejdelse af digitale ledningsplaner.
 • Tinglysning af servitutter til beskyttelse af ledningsnettet på privat grund.
 • Udlevering af ledningsoplysninger i forbindelse med graveforespørgsler fra LER.
 • Hos os koster brugbarhed, god service og kvalitet ikke ekstra. Vi har som mål altid at være forrest med geodata.

  For et vandværk handler ledningsregistrering først og fremmest om at få struktureret og kortlagt alle de informationer, der findes omkring et forsyningsnet, så informationerne umiddelbart kan benyttes af andre. Med en digital kortlægning af et vandværk er fremtiden sikret, så næste generation også har overblik over hele forsyningsnettet.

  Dette arbejde foregår typisk for vandværker ved digital opmåling af alle synlige stophaner/målerbrønde, samt digitalisering af ledninger i samarbejde med den eller de personer i vandværkets bestyrelse eller hos smeden, der ligger inde med viden. Vi giver gerne et uforpligtende tilbud til netop dit vandværk. 

   

  Vi løser alle typer opgaver – store samt små – over hele landet hurtigt og smidigt. I forbindelse med påvisning af eksisterende ledninger og komponenter rykker vi hurtigt ud - senest om morgenen efter vi er blevet tilkaldt.

  Geopoint benytter moderne udstyr og specialudviklede programmer for at opnå de bedste resultater, til konkurrencedygtige priser.  

   

  Geopoint skræddersyr den løsning, der passer netop til jeres vandværks behov og ønsker. En totalløsning kan f.eks. indeholde:

 • Opmåling af eksisterende ledningsnet.
 • Udarbejdelse af digitale ledningsplaner.
 • Tinglysning af servitutter til beskyttelse af ledningsnettet på privat grund.
 • Udlevering af ledningsoplysninger i forbindelse med graveforespørgsler fra LER.
 • Hos os koster brugbarhed, god service og kvalitet ikke ekstra. Vi har som mål altid at være forrest med geodata.

  Med et fibernet er det i særlig grad vigtigt at have styr på, hvor ledninger, rør og komponenter er.

  Når først lyslederledningerne er gravet ned, er det ikke let at finde dem igen - der er ikke metal i kablerne, som kan tilsluttes en tone for sporing, og der er ikke noget magnetfelt omkring dem. Derfor er det vigtigt at få lyslederledninger kortlagt af en landmåler, straks de er nedgravet.

  Udgiften til landmåling er minimal i forhold til omkostningerne ved fejlfinding og reparation, hvis uheldet er ude, og der sker en graveskade på grund af dårlige ledningsoplysninger. Desuden udgør datamodellen, som er resultat af landmålingen, en vigtig del af ledningsejerens administrationsgrundlag i driften af fibernettet.

  Vi har arbejdet med fibernet og lyslederkabler i mange år, og vores erfaring sætter os i stand til at levere præcis den hjælp, du har brug for. 

   

  Vi kan bl.a. hjælpe med:

 • Tracé-projektering af både store og små projekter.
 • Rettighedserhvervelse, lodsejerforhandlinger og erklæringer.
 • Opmåling af ledningstracé, komponenter og installationer.
 • Afmærkning af eksisterende ledningsforløb eller komponenter (ringer du i dag, så er vi der senest i morgen).
 • Behandling og levering af ledningsdata i alle kendte dataformater, til direkte import i eget system.
 • Erstatningsberegning.
 • Udarbejdelse af deklarationer til tinglysning.
 • Indberetning af ledningsdata til LER.
 • Rådgivning og konsulentydelser.
 • ledningsregistrering - digital kortlægning - landmåling
  matrikulære opgaver - situationsopmåling - bygningsafsætning