Kortlægning af elledninger bliver ikke altid prioriteret så højt i forbindelse med anlægsarbejdet. Det kan skyldes, at elledninger ofte kan spores på stedet, når man efterfølgende får brug for at vide, hvor de er.

Der er imidlertid flere gode grunde til at kortlægge ledningerne fra starten:

 • Det giver det bedste udgangspunkt for indberetning til Ledningsejerregistret, når det gøres på baggrund af landmåling af ledningen.
 • Som ledningsejer giver det overskuelighed og overblik at have en digital ledningsmodel som administrationsgrundlag.
 • Sporing af elledninger kan være problematisk i områder med mange andre rør, kabler og ledninger.
 • Den dag ledningerne ønskes afmærket i forbindelse med en fremmed graveaktørs arbejde er det ikke sikkert, tidspunktet er velegnet til at gennemføre sporing og afmærkning på stedet.
 • Hos Geopoint har vi dygtige landmålere, som er specialuddannet til at arbejde med ledningsregistrering og -afsætning af elkabler. Vi har udstyr, som sætter os i stand til at spore elledninger forud for landmålingen, og med sikkerhedskurser i færdsel på og arbejde med transformatorstationer kan vi komme til de rigtige steder.

  Hos Geopoint er ledningsområdet en af vore kernekompetencer. 

  Vi er gode til ledningsregistrering og leverer både totalløsninger og enkeltprodukter til ledningsområdet for entreprenører eller ledningsejere, og vi lægger vægt på altid at levere service og geodata af høj kvalitet.

  Hos Geopoint benytter vi moderne udstyr og specialudviklede programmer for at levere netop den digitale løsning, du har brug for.

  Ved anlægsprojekter bistår vi gerne med kontakt til de berørte lodsejere - både indledningsvis og løbende gennem anlægsprocessen. Som landinspektører har vi det nødvendige ejendomsretlige overblik, uanset om arbejdet skal foregå på baggrund af ekspropriation eller efter frivillig aftale.  

  Vi kan bl.a. hjælpe med:

 • Tracé-projektering af både store og små projekter.
 • Rettighedserhvervelse, lodsejerforhandlinger og erklæringer.
 • Opmåling af ledningstracé, komponenter og installationer.
 • Afmærkning af eksisterende ledningsforløb eller komponenter (ringer du i dag, så er vi der senest i morgen).
 • Behandling og levering af ledningsdata i alle kendte dataformater, til direkte import i eget system.
 • Erstatningsberegning.
 • Udarbejdelse af deklarationer til tinglysning.
 • Indberetning af ledningsdata til LER.
 • Rådgivning og konsulentydelser.
 • ledningsregistrering - digital kortlægning - landmåling
  matrikulære opgaver - situationsopmåling - bygningsafsætning