Hos Geopoint er ledningsområdet en af vore kernekompetencer. 

Vi er gode til ledningsregistrering og leverer både totalløsninger og enkeltprodukter til ledningsområdet for entreprenører eller ledningsejere, og vi lægger vægt på altid at levere service og geodata af høj kvalitet.

Hos Geopoint benytter vi moderne udstyr og specialudviklede programmer for at levere netop den digitale løsning, du har brug for.

Ved anlægsprojekter bistår vi gerne med kontakt til de berørte lodsejere - både indledningsvis og løbende gennem anlægsprocessen. Som landinspektører har vi det nødvendige ejendomsretlige overblik, uanset om arbejdet skal foregå på baggrund af ekspropriation eller efter frivillig aftale.  

Vi kan bl.a. hjælpe med:

 • Tracé-projektering af både store og små projekter.
 • Rettighedserhvervelse, lodsejerforhandlinger og erklæringer.
 • Opmåling af ledningstracé, komponenter og installationer.
 • Afmærkning af eksisterende ledningsforløb eller komponenter (ringer du i dag, så er vi der senest i morgen).
 • Behandling og levering af ledningsdata i alle kendte dataformater, til direkte import i eget system.
 • Erstatningsberegning.
 • Udarbejdelse af deklarationer til tinglysning.
 • Indberetning af ledningsdata til LER.
 • Rådgivning og konsulentydelser.
 • ledningsregistrering - digital kortlægning - landmåling
  matrikulære opgaver - situationsopmåling - bygningsafsætning