Elledninger - sporing og måling

Kortlægning af elledninger bliver ikke altid prioriteret så højt i forbindelse med anlægsarbejdet. Det kan skyldes, at elledninger ofte kan spores på stedet, når man efterfølgende får brug for at vide, hvor de er.

Der er imidlertid flere gode grunde til at kortlægge ledningerne fra starten:

  • Det giver det bedste udgangspunkt for indberetning til Ledningsejerregistret, når det gøres på baggrund af landmåling af ledningen.
  • Som ledningsejer giver det overskuelighed og overblik at have en digital ledningsmodel som administrationsgrundlag.
  • Sporing af elledninger kan være problematisk i områder med mange andre rør, kabler og ledninger.
  • Den dag ledningerne ønskes afmærket i forbindelse med en fremmed graveaktørs arbejde er det ikke sikkert, tidspunktet er velegnet til at gennemføre sporing og afmærkning på stedet.
  • Hos Geopoint har vi dygtige landmålere, som er specialuddannet til at arbejde med ledningsregistrering og -afsætning af elkabler. Vi har udstyr, som sætter os i stand til at spore elledninger forud for landmålingen, og med sikkerhedskurser i færdsel på og arbejde med transformatorstationer kan vi komme til de rigtige steder.

    ledningsregistrering - digital kortlægning - landmåling
    matrikulære opgaver - situationsopmåling - bygningsafsætning