Fibernet / lysleder

Med et fibernet er det i særlig grad vigtigt at have styr på, hvor ledninger, rør og komponenter er.

Når først lyslederledningerne er gravet ned, er det ikke let at finde dem igen - der er ikke metal i kablerne, som kan tilsluttes en tone for sporing, og der er ikke noget magnetfelt omkring dem. Derfor er det vigtigt at få lyslederledninger kortlagt af en landmåler, straks de er nedgravet.

Udgiften til landmåling er minimal i forhold til omkostningerne ved fejlfinding og reparation, hvis uheldet er ude, og der sker en graveskade på grund af dårlige ledningsoplysninger. Desuden udgør datamodellen, som er resultat af landmålingen, en vigtig del af ledningsejerens administrationsgrundlag i driften af fibernettet.

Vi har arbejdet med fibernet og lyslederkabler i mange år, og vores erfaring sætter os i stand til at levere præcis den hjælp, du har brug for. 

 

Vi kan bl.a. hjælpe med:

 • Tracé-projektering af både store og små projekter.
 • Rettighedserhvervelse, lodsejerforhandlinger og erklæringer.
 • Opmåling af ledningstracé, komponenter og installationer.
 • Afmærkning af eksisterende ledningsforløb eller komponenter (ringer du i dag, så er vi der senest i morgen).
 • Behandling og levering af ledningsdata i alle kendte dataformater, til direkte import i eget system.
 • Erstatningsberegning.
 • Udarbejdelse af deklarationer til tinglysning.
 • Indberetning af ledningsdata til LER.
 • Rådgivning og konsulentydelser.
 • ledningsregistrering - digital kortlægning - landmåling
  matrikulære opgaver - situationsopmåling - bygningsafsætning