Fjernvarme og geodata

Kortlægning af et fjernvarmeværks forsyningsnet har den fordel, at man herefter ved hvor ledningerne er, når man skal finde dem og - nok så vigtigt - når man skal sikre, at man ikke pludselig "finder dem" ved andre aktørers jordarbejde dér, hvor ledningerne ligger.

Men ledningsregistrering på baggrund af landmåling er også det bedste grundlag for tilvejebringelse af en digital datamodel, som mange fjernvarmeforsyninger bruger til drift og administration af ledningsnettet. 

Vi løser alle typer opgaver – store samt små – hurtigt og smidigt. I forbindelse med påvisning af eksisterende ledninger og komponenter rykker vi hurtigt ud - senest om morgenen efter vi er blevet tilkaldt.

Geopoint benytter moderne udstyr og specialudviklede programmer for at opnå de bedste resultater, til konkurrencedygtige priser.  

Geopoint skræddersyr den løsning, der passer netop til jeres behov og ønsker. Vi kan f.eks. hjælpe med:

  • Opmåling af eksisterende ledningsnet og nyanlæg ved udvidelse.
  • Udarbejdelse af digitale ledningsplaner.
  • Tinglysning af servitutter til beskyttelse af ledningsnettet på privat grund.
  • Udlevering af ledningsoplysninger i forbindelse med graveforespørgsler fra LER.
  • Hos os koster brugbarhed, god service og kvalitet ikke ekstra. Vi har som mål altid at være forrest med geodata.

    ledningsregistrering - digital kortlægning - landmåling
    matrikulære opgaver - situationsopmåling - bygningsafsætning