Kortlægning af vandværk

For et vandværk handler ledningsregistrering først og fremmest om at få struktureret og kortlagt alle de informationer, der findes omkring et forsyningsnet, så informationerne umiddelbart kan benyttes af andre. Med en digital kortlægning af et vandværk er fremtiden sikret, så næste generation også har overblik over hele forsyningsnettet.

Dette arbejde foregår typisk for vandværker ved digital opmåling af alle synlige stophaner/målerbrønde, samt digitalisering af ledninger i samarbejde med den eller de personer i vandværkets bestyrelse eller hos smeden, der ligger inde med viden. Vi giver gerne et uforpligtende tilbud til netop dit vandværk. 

 

Vi løser alle typer opgaver – store samt små – over hele landet hurtigt og smidigt. I forbindelse med påvisning af eksisterende ledninger og komponenter rykker vi hurtigt ud - senest om morgenen efter vi er blevet tilkaldt.

Geopoint benytter moderne udstyr og specialudviklede programmer for at opnå de bedste resultater, til konkurrencedygtige priser.  

 

Geopoint skræddersyr den løsning, der passer netop til jeres vandværks behov og ønsker. En totalløsning kan f.eks. indeholde:

  • Opmåling af eksisterende ledningsnet.
  • Udarbejdelse af digitale ledningsplaner.
  • Tinglysning af servitutter til beskyttelse af ledningsnettet på privat grund.
  • Udlevering af ledningsoplysninger i forbindelse med graveforespørgsler fra LER.
  • Hos os koster brugbarhed, god service og kvalitet ikke ekstra. Vi har som mål altid at være forrest med geodata.

    ledningsregistrering - digital kortlægning - landmåling
    matrikulære opgaver - situationsopmåling - bygningsafsætning