Kirkegårdskort

Geopoint leverer totalløsninger indenfor digital kortlægning af kirkegårde. Med en digital opmåling/kortlægning åbnes der for en række anvendelsesmuligheder indenfor administration af gravpladser, visualisering, planlægning og drift af kirkegård mm. Kortlægningen opfylder selvfølgelig altid de formelle krav til et kirkegårdskort, og derudover er der en række muligheder at vælge imellem.

Graveren og menighedsrådet er dem, der kender den enkelte kirkegård bedst. Derfor finder vi sammen ud af, hvad der er behov for. Dette sikrer et resultat af høj kvalitet til en konkurrencedygtig pris. 

Vi kan hjælpe med:

 • Præcis skitse over alle gravsteder og gravpladser.
 • Kortlægning af al belægning, beplantning, bebyggelse osv.
 • Opgørelse over arealer, mængden af forskellige typer beplantning osv.
 • Oversigtskort til brug på informationstavler på kirkegården.
 • Rådgivning og vejledning i brug af kort og ved 2- eller 3D visualiseringer af f.eks. kirkegård og kirkebygning.
 • Detailkort over jeres kirkegård sikrer:

 • Nem og præcis udfyldelse af grønt regnskab.
 • Bedre driftøkonomi - mindre miljøpåvirkning (præcise arealer til indkøb af f.eks. gødning, sprøjtemiddel og belægningssten).
 • Eget kortgrundlag til kirkegårdskort og oversigtskort.
 • Eget kortgrundlag til visualisering af konsekvenser i forbindelse med ændringer af kirkegården/omgivelserne.
 • Digitalt kortgrundlag leveret i valgfrit format, som kan bruges i ethvert program som f.eks. AutoCAD.
 • ledningsregistrering - digital kortlægning - landmåling
  matrikulære opgaver - situationsopmåling - bygningsafsætning