Geopoints arbejdsområde er alle typer af opgaver inden for matrikulær sagsbehandling, landmåling, digital kortlægning og håndtering af geografiske data. 

Vi ved, at reaktionstiden ofte er en afgørende faktor for, om en opgave løses på tilfredsstillende vis eller ej. Derfor sætter vi en ære i at reagere hurtigt. Fleksibilitet og et ekstraordinært højt serviceniveau er nøgleord hos Geopoint.

 

Geopoint gruppe

 

Geopoint løser alle typer matrikulære- og landmålingsopgaver, og vores speciale er som samarbejdspartner ved tilvejebringelse af geodata, hvor vi i samspil med kunden står for opmåling, beregning, databehandling og kortudtegning/visualisering af forskellige projekter. Afhængigt af det konkrete projekt klarer vi én, enkelte eller alle dele af geodata-håndteringen.

Geopoint er medlem af Praktiserende Landinspektørers Forening og Landinspektørernes gensidige Erhvervsansvarsforsikring.

Hos Geopoint lægger vi vægt på at være behjælpelige med digitale kortlægningsløsninger til alle lejligheder, og vi er ikke bange for at være med til at afprøve nye områder. Det er derfor, vi siger

Geopoint - forrest med geodata!

ledningsregistrering - digital kortlægning - landmåling
matrikulære opgaver - situationsopmåling - bygningsafsætning