Velkommen i Geopoint, Winnie

Vi har travlt i Geopoint og er derfor rigtig glade for at kunne byde Winnie Husted Andersen velkommen ombord. 

Winnie er nyuddannet landinspektør og skal især arbejde med GIS og fysisk planlægning - men man kan også være heldig at møde hende i forbindelse med nogle af Geopoints andre arbejdsområder.

Winnie Husted Andersen

ledningsregistrering - digital kortlægning - landmåling
matrikulære opgaver - situationsopmåling - bygningsafsætning