Matrikulært arbejde

Hos Geopoint er vi gerne behjælpelige med løsning af matrikulære opgaver i enhver henseende. Om du skal have fastlagt skel mellem ejendomme, handle jord mellem ejendomme, udstykke nyt eller noget helt fjerde, så står vi klar med den nødvendige viden og en omfattende rådgivning. 

Geopoint kan f.eks. hjælpe med: 

 • Skelfastlæggelse: Retablering af gamle eller fastlæggelse af nye skel.
 • Udarbejdelse af ejendomskort.
 • Berigtigelse af ejendomsgrænser: Registrering af de faktiske skel i marken som gældende skel i matrikelregistret.
 • Arealoverførsel: Overførsel af et areal fra en ejendom til en anden ejendom.
 • Udstykning: Oprettelse af en ny samlet fast ejendom.
 • Sammenlægning: Sammenlægning af to eller flere ejendomme til én samlet fast ejendom.
 • Ejerlejligheder: Opdeling af ejendomme i ejerlejligheder.
 • Ekspropriation: Erhvervelse af jord til anlæg af f.eks. forsyningsledninger, pumpestationer og nye cykelstier/vejanlæg.
 • Omlægning af landbrugsjorder: Køb og salg af jorder mellem landbrugsejendomme.
 • Jordfordeling: Omfordeling af jorder mellem landbrugsejendomme.
 • Skelforretning: Fastlæggelse af skel ved uenighed om skellets rette forløb.
 • Du er altid velkommen til at kigge forbi et af vores kontorer eller aftale et møde på vores træffested for at få en uforpligtigende og helt gratis indledene snak om dit projekt eller din opgave. Du kan også kontakte en af  vore medarbejdere direkte her på siden - i kolonnen til venstre - og få at vide, hvad vi kan hjælpe dig med.

   

  ledningsregistrering - digital kortlægning - landmåling
  matrikulære opgaver - situationsopmåling - bygningsafsætning