ledningsregistrering - digital kortlægning - landmåling
matrikulære opgaver - situationsopmåling - bygningsafsætning